Add

qgis

Nidaamka macluumaadka habka Quantum GIS (GIS)

Gadaal u laab