Add

Baridda CAD / GIS

Meelaha, koorsooyinka ama buugagyada codsiyada CAD / GIS

Gadaal u laab